Nuorodos

ausra | tema: istorija

gravatar
Apie akademinį juodmedžio bokštą ir Holokausto žaizdas Lietuvoje
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/916/apie-akademini-juodmedzio-boksta-ir-holok
austo-zaizdas-lietuvoje
 
gravatar
sovietika
http://www.sovietika.lt/
 
gravatar
Barry Rubinas - Nebaigti reikalai ir neišnaudotos galimybės: Vidurio ir Rytų Europa ir žydų valstybė
http://www.lrytas.lt/-12809373371279689566-nebaigti-reikalai-ir-nei%C5%A1naudoto
s-galimyb%C4%97s-vidurio-ir-ryt%C5%B3-europa-ir-%C5%BEyd%C5%B3-valstyb%C4%97.htm
 
gravatar
Rusijos istorikas M.Soloninas – apie katastrofos anatomiją: karą, komunizmą ir istoriją
http://www.lrytas.lt/-12725668471271087394-rusijos-istorikas-m-soloninas-apie-ka
tastrofos-anatomij%C4%85-kar%C4%85-komunizm%C4%85-ir-istorij%C4%85.htm
 
gravatar
Vygantas Vareikis - Vėjas iš Rytų: kova dėl istorinės atminties Baltijos šalyse
http://www.lrytas.lt/-12675589901265587701-v%C4%97jas-i%C5%A1-ryt%C5%B3-kova-d%C
4%97l-istorin%C4%97s-atminties-baltijos-%C5%A1alyse.htm
 
gravatar
Istorikas V.Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime teisti“
http://www.lrytas.lt/-12670056401264970335-istorikas-v-klumbys-tik-pri%C4%97m%C4
%99-sovietmet%C4%AF-kaip-sav%C4%85-gal%C4%97sime-teisti.htm
 
gravatar
Istorikas: jei prarastume savo valstybę, visi politikai atrodytų geri
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorikas-jei-prarastume-savo-valstybe-
visi-politikai-atrodytu-geri.d?id=28914023
 
gravatar
Zenonas Norkus - JÖRNO RÜSENO ISTORINËS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINËS IDËJOS
http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Jorno_Ruseno.pdf
 
gravatar
Gasparas Aleksa, Violeta Šoblinskaitė. Ar protėviams baltams pagerbti tikrai reikia stabų? (faktų, kultūrinės atminties, atminties politikos ir religijos keturkovė :)
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-22-gasparas-aleksa-violeta-soblinsk
aite-ar-proteviams-baltams-pagerbti-tikrai-reikia-stabu/38876
 
gravatar
Profesorius Z.Norkus: “Lietuvos Didžioji Kunigaikštija – tai nepasiskelbusi imperija su neįvykdyta misija”
http://www.lrytas.lt/-12615444621259437910-profesorius-z-norkus-lietuvos-did%C5%
BEioji-kunigaik%C5%A1tija-tai-nepasiskelbusi-imperija-su-ne%C4%AFvykdyta-misija-
nuotraukos.htm
 
1 2

« Grįžti atgal


Jūs taip pat galite užsiregistruoti ir pasidalinti savo nuorodomis.