Nuorodos

Pateiktos nuorodos | tema: istorija

gravatar
Apie akademinį juodmedžio bokštą ir Holokausto žaizdas Lietuvoje
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/916/apie-akademini-juodmedzio-boksta-ir-holok
austo-zaizdas-lietuvoje
 
gravatar
G. Sviridov - Time Forward! (Rumba) | Свиридов - Время, вперед!
http://www.youtube.com/watch?v=Dn4qjTVT4j8
 
gravatar
Lietuvių protėvių akibrokštai: daugpatystė, falo kultas ir erotika
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviu-proteviu-akibrokstai-daugpatys
te-falo-kultas-ir-erotika.d?id=43937067
 
gravatar
K.Kolumbo genai lietuviški?
http://www.lrytas.lt/?data=20101130&id=pas30_a4101130&sk_id=99&view=
2
 
gravatar
sovietika
http://www.sovietika.lt/
 
gravatar
Barry Rubinas - Nebaigti reikalai ir neišnaudotos galimybės: Vidurio ir Rytų Europa ir žydų valstybė
http://www.lrytas.lt/-12809373371279689566-nebaigti-reikalai-ir-nei%C5%A1naudoto
s-galimyb%C4%97s-vidurio-ir-ryt%C5%B3-europa-ir-%C5%BEyd%C5%B3-valstyb%C4%97.htm
 
gravatar
Rusijos istorikas M.Soloninas – apie katastrofos anatomiją: karą, komunizmą ir istoriją
http://www.lrytas.lt/-12725668471271087394-rusijos-istorikas-m-soloninas-apie-ka
tastrofos-anatomij%C4%85-kar%C4%85-komunizm%C4%85-ir-istorij%C4%85.htm
 
gravatar
Antras Pasaulinis Karas Facebook'o stiliumi
http://eugenijus.eu/2010/04/antras-pasaulinis-karas-facebooko-stiliumi/
 
gravatar
Vygantas Vareikis - Vėjas iš Rytų: kova dėl istorinės atminties Baltijos šalyse
http://www.lrytas.lt/-12675589901265587701-v%C4%97jas-i%C5%A1-ryt%C5%B3-kova-d%C
4%97l-istorin%C4%97s-atminties-baltijos-%C5%A1alyse.htm
 
gravatar
Istorikas V.Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime teisti“
http://www.lrytas.lt/-12670056401264970335-istorikas-v-klumbys-tik-pri%C4%97m%C4
%99-sovietmet%C4%AF-kaip-sav%C4%85-gal%C4%97sime-teisti.htm
 
1 2 3

« Grįžti atgal

Jūs taip pat galite užsiregistruoti ir pasidalinti savo nuorodomis.