Nuorodos

Pateiktos nuorodos | tema: istorija

gravatar
Melvyn Bragg and guests discuss the history of ideas on BBC Radio 4.
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/in-our-time/
 
gravatar
Istorikas: jei prarastume savo valstybę, visi politikai atrodytų geri
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorikas-jei-prarastume-savo-valstybe-
visi-politikai-atrodytu-geri.d?id=28914023
 
gravatar
Zenonas Norkus - JÖRNO RÜSENO ISTORINËS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINËS IDËJOS
http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Jorno_Ruseno.pdf
 
gravatar
Gasparas Aleksa, Violeta Šoblinskaitė. Ar protėviams baltams pagerbti tikrai reikia stabų? (faktų, kultūrinės atminties, atminties politikos ir religijos keturkovė :)
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-22-gasparas-aleksa-violeta-soblinsk
aite-ar-proteviams-baltams-pagerbti-tikrai-reikia-stabu/38876
 
gravatar
4,4 mln metų senumo radinys plečia žinias apie žmonijos kilmę
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/zmogus_ir_medicina/straipsnis?name=straips
nis-9277
 
gravatar
Profesorius Z.Norkus: “Lietuvos Didžioji Kunigaikštija – tai nepasiskelbusi imperija su neįvykdyta misija”
http://www.lrytas.lt/-12615444621259437910-profesorius-z-norkus-lietuvos-did%C5%
BEioji-kunigaik%C5%A1tija-tai-nepasiskelbusi-imperija-su-ne%C4%AFvykdyta-misija-
nuotraukos.htm
 
gravatar
Kas švyti vasario nakties danguje?
http://www.lithuanian.net/lt/vasaris.htm
 
gravatar
Eligijus Raila - Karalius ir jo karališkasis astronomas. Saulės užtemimas Augustave
http://www.lrytas.lt/-12291538981227444588-karalius-ir-jo-karali%C5%A1kasis-astr
onomas-saul%C4%97s-u%C5%BEtemimas-augustave.htm
 
gravatar
Istorikas A.Švedas: „Skirtingai nei „Matricoje“ sovietmečio sistemoje Morfėjaus negalėjo būti“
http://www.lrytas.lt/-12590393511257498755-istorikas-a-%C5%A1vedas-skirtingai-ne
i-matricoje-sovietme%C4%8Dio-sistemoje-morf%C4%97jaus-negal%C4%97jo-b%C5%ABti-vi
deo.htm
 
gravatar
Europos susivienijimą stabdo istorijos pūliniai
http://www.lrytas.lt/-12555148431255018735-europos-susivienijim%C4%85-stabdo-ist
orijos-p%C5%ABliniai.htm
 
1 2 3

« Grįžti atgal

Jūs taip pat galite užsiregistruoti ir pasidalinti savo nuorodomis.