Nuorodos

ausra | Komentuotos nuorodos

gravatar
Rimantas Kmita. Kur šiandien yra literatūros kritika?
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-27-rimantas-kmita-kur-siandien-yra-
literaturos-kritika/39550
 
gravatar
Zenonas Norkus - JÖRNO RÜSENO ISTORINËS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINËS IDËJOS
http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Jorno_Ruseno.pdf
 
 
gravatar
Bulvinių blynų reabilitacija
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=686&kas=straipsnis&st_id=2400
 
gravatar
4,4 mln metų senumo radinys plečia žinias apie žmonijos kilmę
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/zmogus_ir_medicina/straipsnis?name=straips
nis-9277
 
 
gravatar
Zygmunt Bauman. Racionalumas ir gėda
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-13-zygmunt-bauman-racionalumas-ir-g
eda/38024
 
gravatar
Lietuvoje viešėjęs dzenbudistas Hyon Gak Sunimas: „Pragaras yra tada, kai negali patenkinti savo troškimo“
http://www.lrytas.lt/-12624632921260176651-lietuvoje-vie%C5%A1%C4%97j%C4%99s-dze
nbudistas-hyon-gak-sunimas-pragaras-yra-tada-kai-negali-patenkinti-savo-tro%C5%A
1kimo.htm
 
gravatar
CELIA WALDEN. Pragaras – tai kiti... su savo mobiliaisiais
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=970&kas=straipsnis&st_id=17294
 
gravatar
Kahlilis Džibranas. Pranašas
http://katekizmas.group.lt/text/kitakalbiai/jibran/pranasas.html
 
1 2 3 4 5 6 7

« Grįžti atgal