Nuorodos

Pateiktos nuorodos | tema: aktualijos

gravatar
Bankų įtaka ekonomikai: pinigai iš oro, bankų poveikio kanalai ir netvari plėtra
http://www.lrytas.lt/-12632365831261776692-bank%C5%B3-%C4%AFtaka-ekonomikai-pini
gai-i%C5%A1-oro-bank%C5%B3-poveikio-kanalai-ir-netvari-pl%C4%97tra.htm
 
gravatar
Joel Bakan. Korporacija: patologiškas pelno ir galios siekimas
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-12-27-joel-bakan-korporacija-patologis
kas-pelno-ir-galios-siekimas/37615
 
gravatar
Vatikano dienraštis aptarinėja Simpsonų teologiją :)
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-12-28-vatikano-dienrastis-aptarineja-s
impsonu-teologija/37644
 
gravatar
Le Broniaus Šou - Tautos Prisikėlimo Partija ( išsipranašavo..)
http://www.youtube.com/watch?v=pxT2Ybj7Bjo&feature=related
 
gravatar
EU parliament condemns Lithuanian anti-gay law. Nepasisekė Marijos žemės gyventojams, turės ieškoti naujų atpirkimo ožių, nes reikalas su gėjais "neišdegė" :)
http://euobserver.com/22/28680
 
gravatar
Alytaus meno streikininkai prieš meną kaip buržuazinę fikciją
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3251&kas=straipsnis&st_id=15329
 
gravatar
Juokas pro ašaras: vyriausybė parėmė 5 mokyklas, skirdama joms po 1 litą.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285169
 
gravatar
Argi ne graži fotiografija :)
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=23597340&pictureID=2
3597365
 
gravatar
Nelegalas PALMYRA DZONKAS VON FARŠAS - Metiniai trimestrai, arba Ypatumai/Neįgalumai
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3246&kas=straipsnis&st_id=15140
 
gravatar
L. S. Černiauskaitei skirta Europos Sąjungos literatūros premija
http://www.balsas.lt/naujiena/300720/l-s-cerniauskaitei-skirta-europos-sajungos-
literaturos-premija/rubrika:naujienos-menaiirpramogos-literaturairmenas
 
1 2 3 4 5 6

« Grįžti atgal

Jūs taip pat galite užsiregistruoti ir pasidalinti savo nuorodomis.